Press "Enter" to skip to content

Umjetnički rad Ladislava Prežigala

Ladislav Prežigalo je dramaturg i pjesnik, autor više od dvadesetak zbirki pjesama, još je od djetinjstva pokazivao je izraženu umjetničku crtu. Liriku je, naime, počeo pisati već kao osnovnoškolac, no ti radovi, nažalost, nisu sačuvani. Piše isključivo za svoju dušu, a na nagovor svojih najbližih odlučuje se za izdavanje svojih lirskih radova. U svim svojim pjesmama Prežigalo je kao okosnicu stavio čovjeka – čovjeka sa svojom ljubavi, čežnjom, boli, patnjom i, na kraju, vjerom i nadom. O svemu više poslušajte u današnjoj emisiji „Gosti dolaze“ s početkom u 13 sati.