Press "Enter" to skip to content

Osnovna škola Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom – škola za život

Škola za život Osnovna škola Brestovec Orehovečki u samom je vrhu po modernim tehnologijama koje su se upotrijebile u ovom vremenu pandemije. Njihov ravnatelj gotovo je vizionarski predvidio tu mogućnost kada se je sa svojim timom upustio u provedbu ideje o ulaganju upravo u modernu tehnologiju i opremu, osnivajući istovremeno školski radio, televizijski studio i mnoge druga tehnološka dostignuća kako bi svima omogućili da se njima okoriste. Kako je zaživjela kod njih škola na daljinu, na koje su poteškoće nailazili i mnoge brojne teme u telefonskom razgovoru otkrio nam je Zdenko Kobešćak, ravnatelj.