Press "Enter" to skip to content

Zagorskom radiju nagrada HURIN-a za 60. godina postojanja

U Svetom Martinu na Muri održavaju se Dani HURiN-a u organizaciji Hrvatske Udruge radijskih nakladnika. Okupilo se je oko stotinjak sudionika, predstavnika lokalnih radijskih postaja i regulatornih agencija.  Ovom prilikom jučer su dodijeljene  prigodne nagrade radijskim nakladnicima i djelatnicima. Među dobitnicima prigodnih nagrada bio je Zagorski radijo (Radio Zabok) za 60 godina rada, a preuzeo ju je direktor Boris Pavleković.

Podsjetimo:  01. rujna 2017. godine s emitiranjem je počeo Zagorski radio, koji je nastavio bogatu 55-godišnju tradiciju najstarijeg radija u Hrvatskom zagorju, Radio Zaboka,  četiri nove frekvencije uz postojeću prepoznatljivu 87.8  i mogućnost za dobru pokrivenost na području Krapinsko – zagorske županije, dale su mogućnost da informacije koje su potrebne dođu do ljudi. To je radio koji u Zagorju prati tradiciju, gospodarstvo, kulturu, ali prije svega promovira zagorsku glazbu.