Press "Enter" to skip to content

Književno-znastvena tribina o liku i djelu Ksavera Šandora Gjalskog

Na sam rođendan velikoga gredičkog pisca 26. listopada u Galeriji grada Zaboka književnica, profesorica, znanstvenica i povjesničarka književnosti Julijana Matanović održala je jednosatnu Književno-znanstvenu tribinu posvećenu Ksaveru Šandoru Gjalskom i njegovim autobiografskim zapisima. Tribina je organizirana u suradnji Ogranka Matice hrvatske u Zaboku i Kulturne manifestacije „Dani Ksavera Šandora Gjalskog“. Tim povodom u studiju Zagorskog radija smo ugostili Julijanu Matanović i Sandru Babnik Lončar, predsjednicu Ogranka matice hrvatske u Zaboku. Emisiju poslušajte danas u 13 sati.