Press "Enter" to skip to content

Zagorska razvojna agencija nastavlja uspješno svoj rad i u 2021. godini

I na samom početku 2021. godine nastavljaju se intenzivne aktivnosti Zagorske razvojne agencije. Naime, u sklopu Europskog socijalnog fonda otvoreni su novi natječaji, a jedan se od njih odnosi na uspostavu mobilnih knjižnica i poticanje kulture čitanja, a prijaviti se mogu knjižnice i udruge, te kao partneri gradovi i općine pa i same županije, Zagorska razvojna agencija sudjeluje u pripremi ova dva projekta. Također, otvoren je i natječaj vezan uz financiranje produženog boravka i uvođenje određenih dodatnih aktivnosti u dječjim vrtićima. Više o tim aktivnostima ali i onim u 2020. godini  poslušajte u današnjoj emisiji „Aktualno u 13“ u razgovoru  s Helenom Matušom, zamjenicom ravnateljice Zagorske razvojne agencije.