Press "Enter" to skip to content

Projekt MIPOS II

Projekt MIPOS II predstavlja nastavak aktivnosti prethodnog projekta MIPOS te generira snažan pozitivan utjecaj na različite aspekte socioekonomskih problema pojedinaca, ali i lokalnih zajednica. Pozitivan utjecaj MIPOS II projekta ostvarit će se kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem i edukacijom kroz projekt te poboljšanjem kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja. Kao nositelj projekta izabran je Grad Zabok koji je središte prostora na kojem se provodi projekt te koji posjeduje relevantan pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta. Ostale jedinice lokalne samouprave koje su partneri na projektu odabrani su temeljem dosadašnjeg iskustva u predmetnim aktivnostima projekta, ali i jer su krajnji korisnici u projektu stanovnici tih lokalnih područja. Gošća: Valentina Đurek, voditeljica projekta i zamjenica zabočkog gradonačelnika.