Press "Enter" to skip to content

Aktivnosti i projekti u OŠ “Stjepana Radića” u Brestovcu Orehovičkom

CARNET je odabrao lokacije za uspostavu deset Regionalnih obrazovnih centara (ROC) u sklopu druge faze programa “e-Škole”, a Osnovna škola Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog jedna je od odabranih deset škola, čime će postati Regionalni obrazovni centar za primjenu informacijsko – komunikacijskih tehnologija. Cilj uspostave i opremanja ROC-ova je provedba sustavne edukacije i ostalih aktivnosti koje doprinose jačanju digitalne kompetencije odgojno – obrazovnih djelatnika. Osim za potrebe održavanja edukacije u okviru druge faze programa, ROC-ovi će se koristiti i za druge vrste edukativnih aktivnosti u organizaciji osnivača, Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanova i agencija iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja te drugih škola. Kakav značaj za ovu inovativnu školu ima ovaj projekt, kako i na koji način će se uključiti i ostale škole na području KZŽ-e te što time dobiva sama županija doznali smo od našeg gosta Zdenka Kobešćaka, ravnatelja i jednog voditelja i inicijatora svih projekata u toj školi.