Press "Enter" to skip to content

O aktivnosti udruge Angeljeki

Bili smo na posljednjoj 14-oj Županijskoj izložbi jaslica i anđela u Orehovici… Nakon posljednjeg uprizorenja živih jaslica u spilji u Orehovici, članovi Udruge Angeljeki iz Brestovca Orehovičkog su u dvorani Područne škole u Orehovici koja je bila pretijesna za sve posjetitelje pripremili su retrospektivni karakter Županijskih izložbi jaslica i anđela nastalih u proteklih 14 godina koja je jedna od najstarijih u Hrvatskoj a kroz koju je nastalo više od 700 jaslica tijekom svih tih godina. Izložba jaslica jedinstvena je, ne samo na području Krapinsko-zagorske županije, već i šire. Gosti: Zdenko Kobešćak, voditelj Angeljeka, Ljiljana Cvetko, predsjednica povjerenstva za postav izložbi i ob Đurkan.