Press "Enter" to skip to content

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije tema emisije “Aktualno u 13”

Krapinsko-zagorska županija ima dobro organiziranu primarnu zdravstvenu zaštitu sa stručnim i marljivim djelatnicama i djelatnicima, čija se predanost očuvanju zdravlja svih stanovnika našeg Zagorja dokazala i u ovo vrijeme epidemije koronavirusa. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ima 29 timova obiteljske medicine, 23 tima dentalne medicine, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 4 tima laboratorijske dijagnostike, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite te po jedan: mobilni palijativni tim sa koordinatorom, tim neurologije i neurološke dijagnostike, tim psihijatrije, tim fizikalne medicine i reumatologije, tim radiologije i ultrazvuka te tim interne medicine. U Domu zdravlja zaposleno je 313 radnika i radnica. Nada Dogan je na dužnost ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije prvi put izabrana 2012. godine, nakon 32 godine rada u ordinaciji obiteljske medicine. Više o radu i djelovanju poslušajte u današnjoj emisiji „Aktualno u 13“.