Press "Enter" to skip to content

Udomiteljstvo

Tema današnje emisije je udomiteljstvo djece i odraslih. Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju  pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje.  Iako je institucionalni još uvijek najčešći oblik obiteljskog zbrinjavanja, ipak se krenulo u smjeru deinstitucionalizacije više smo saznali od naše sugovornice avnateljice Centra za socijalnu skrb Zabok Tanja Cujzek, socijalnom pedagoginjom.