Press "Enter" to skip to content

Obavijest Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Zbog adaptacije prostora ambulante u Velikom Trgovišću ambulante rade prema sljedećem rasporedu:
* Ordinacija opće medicine Renata Čurila, dr.med- neparne dane prije podne, parne dane poslije podne u prostoru ambulante u Dubrovčanu
* Spec. ord. opće medicine Mirjana Maričić-Lazić, dr.med.spec. opće med.- parni dani prije podne, neparni dani poslije podne u prostoru ambulante u Dubrovčanu
* Spec ord. opće medicine Lovorka Vrančić-Škof, dr.med.spec.opće med.- neparni dani prije podne, parni datumi poslije podne u prostoru ambulante Zabok, ordinacija Dominika Kancira, dr.med.
Ordinacije dentalne medicine dr Roberta Čarića i dr Maršić Jogun rade u svojim smjenama u ambulanti Veliko Trgovišće.
Zbog adaptacije prostora ambulante u Krapinskim Toplicama ambulante rade prema sljedećem rasporedu:
* Ordinacija opće medicine Katarina Bubnjar, dr. med. (zamjena Mirko Tomić, dr.med.)- parne dane prije podne, neparne dane poslije podne u prostoru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
*Specijalistička ordinacija obiteljske medicine prim.mr.sc. Gordana Prljević, dr.med.spec.obit.med.- neparne dane prije podne , parne dane poslije podne u prostoru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
*Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Ksenija Bolfan, dr.med.spec.obit.med.- neparne dane prije podne, parne dane poslije podne u prostoru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
* Ordinacija dentalne medicine Željka Curiš, dr.med.dent.- parne dane prije podne, neparne dane poslije podne u prostoru ambulante Pregrada, ordinacija Igora Repušića, dr.med.dent.
* Ordinacija dentalne medicine Valentina Križnik, dr.med.dent.- neparne dane prije podne, parne dane poslije podne u prostoru ambulante Zabok, ordinacija Ivane Zubić, dr.med.dent
Zbog adaptacije ambulante u Desiniću ambulante opće medicine Nele Perović-Čondrić,dr.med. i Abdula Karima Al-Khazae,dr.med. rade su svojim smjenama u stambenom prostoru ambulante Desinić.
Biserka Sviben, dipl.med.techn.