Press "Enter" to skip to content

O projektu “Mladi a tako ravnopravni”

Mreža udruga Zagor započela je sa provedbom projekta „Mladi, a tako ravnopravni“. Cilj projekta je podizanje svijesti građana i građanki o rodnoj ravnopravnosti I položaju žena u ruralnim područjima na području Krapinsko-zagorske županije. Projekt se bavi mladima s područja županije pri čemu se radi na jačanju njihovih kompetencija i vještina propitivanja rodne ravnopravnosti i položaju žena. Također se radi na osnaživanju mladih za kreativno izražavanje na navedenu temu. Više o svemu rekle su nam naše gošće Ivana Radanović i Tajana Broz.