Press "Enter" to skip to content

eMMic – elektronički multimedijski informativni centar

eMMic – elektronički multimedijski informativni centar
Od petka 1. rujna 2017. godine, u Krapini djeluje i  eMMic, eletronički multimedijski informativni centar. Djelovanje se temelji na području koje obuhvaća elektroničku medijsku djelatnost od FM radija, preko interneta do digitalnog radija i televizije. Osnovne djelatnosti će se temeljiti na istraživanju, kreiranju, edukaciji, produkciji, povezivanju, koordinaciji i upravljanju medijskim resursima, ističe predsjednik Upravne eMMic-a Drago Gradečak. Prioritetno, aktivnosti će se, u idućem razdoblju, u najvećoj mjeri, usmjeravati kroz Radio Kaj, Zagorski radio, Mediaritam, Mediaservis, Kajscena, a zatim i na planiranim sadržajima na kanalima kaj.hr, zagorje.hr, te pokretanju novih medijskih aktivnosti i medija. Emmic će omogućavati i podupirati i nova medijska povezivanja.   www.emmic.eu    info@emmic.eu