Press "Enter" to skip to content

Djelovanje, planovi i aktivnosti Pučkog učilišta i Muzeja u Gradu Pregradi

Pregrada je prošle godine dobila novu instituciju na području Grada, Pučko otvoreno učilište, a za ravnatelja je imenovan dr. sc. Davor Špoljar, dosadašnji ravnatelj Muzeja grada Pregrade. Bila je to prilika da razgovaramo o njihovoj djelatnosti, ali i o aktivnostima muzeja, tri muzejske zbirke, edukativnoj djelatnosti, nastavku suradnje s Gradskom knjižnicom i Glazbenom školom Pregrada te o iskustvu s provedbom različitih EU projekata. Gost: dr. sc. Davor Špoljar, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Pregrada. Emisiju poslušajte danas u 13 sati.